Creatorsgarten
Events Ring Manifesto
Bangkok Open Source Hackathon

Bangkok Open Source Hackathon

BITEC Bangna

Date: 19 February 2023

Website: https://www.eventpop.me/s/bangkok

By: [Creatorsgarten]

มาสร้างกรุงเทพให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” ด้วยการพัฒนาโปรเจคที่ “ทุกคนมีส่วนร่วมได้” 💖 พวกเราอยากจะชวนชาวกรุงเทพที่มีความสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนา (developers), นักออกแบบ (designers) และผู้ที่มีความสนใจในการแก้ปัญหากรุงเทพ (ideators & domain experts) มาร่วมกันสร้าง หรือร่วมพัฒนาโปรเจคที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพได้ ในกิจกรรม 3 workshops และ hackathon ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ในกิจกรรม Bangkok Open Source Hackathon ครั้งนี้

เราอยากจะเห็นนักพัฒนา และผู้สนับสนุน open source (contributors) ในไทยจากแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น developer community หรือ domain experts ที่แก้ปัญหาในสังคม ให้ได้มาทำความรู้จักกัน มาพัฒนาโปรเจคร่วมกัน หาวิธีแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน แบ่งปันข้อมูลข้ามกลุ่ม และรับคำแนะนำจาก experts ในวงการเทคโนโลยีไทย

กิจกรรม Bangkok Open Source Hackathon เราอยากจะสนับสนุนวัฒนธรรมของ Open Source และ Public Code, Public Money ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมนี้ จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และกลุ่ม Creatorsgarten โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร