Wiki → Code in the Wind #2

ขอเชิญนักพัฒนาเว็บมาร่วมงาน Code in the Wind #2 งานปาร์ตี้หลัง BKK.JS #20 ที่คุณจะได้พบปะพูดคุย และร่วมกิจกรรมประลองฝีมือการเขียนโค้ดด้วย HTML, CSS และ Tailwind CSS กัน

We’re inviting web developers and frontend enthusiasts to join us for Code in the Wind #2, a BKK.JS #20 after-party where you can meet up, hang out, and participate in a friendly coding challenge using HTML, CSS, and Tailwind CSS.

Tickets available at eventpop.me

🎉 กิจกรรมภายในงาน / What to expect

 • Code in the Wind: ร่วมสนุกกับกิจกรรมทดสอบความเร็วและทักษะด้าน frontend โดยผู้ร่วมสนุกจะได้รับภาพตัวอย่างเป็นดีไซน์ และมีเวลา 10 นาทีในการเขียนโค้ดเพื่อขึ้นหน้าเว็บตามแบบด้วย HTML และ Tailwind CSS

  Test your frontend skills as you’ll be given a reference web design image and 10 minutes to implement it in code using HTML and Tailwind CSS.

 • Mingle with fellow developers: พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ กับนักพัฒนาท่านอื่นๆ ภายในงาน

  Connect with other developers — share experiences and knowledge with peers.

 • Learn from the Masters: เรียนรู้จากปรมาจารย์ สังเกตการทำงานของนักพัฒนาฟรอนต์เอ็นด์มากฝีมือในการแก้ไขโจทย์ต่างๆ

  Observe experienced frontend developers tackle the coding challenge and gain valuable insights into their approach.

🎟️ บัตรเข้างาน / Tickets

เนื่องจากพื้นที่ที่จัดงานนั้นจะต้องผ่านประตูรักษาความปลอดภัยของ centralwOrld เราจะขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ที่มีบัตรเข้างานเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาภายในงานได้ ดังนั้นกรุณาเตรียมบัตรของท่านในวันงานด้วย

Due to our venue requires attendees to pass through centralwOrld security. We can only allow attendee with a valid ticket to enter the premises. Please be sure to have a ticket when entering the area.

🕐 ตารางเวลา / Timetables

เวลา / Timeรายการ / Session
18:00 - 18:30ลงทะเบียน / Registration
18:30 - 18:45เปิดงาน อธิบายกิจกรรม / Opening + Rules
18:45 - 18:55รอบทดสอบ / Test round
18:55 - 20:50รอบคัดเลือก (※) / Qualification rounds (※)
20:50 - 21:00พักเบรก / Break
21:00 - 21:50รอบชิงชนะเลิศ (※) / Final rounds (※)
21:50 - 22:00ร่วมถ่ายรูป / Photos
22:00 - 22:15แจกรางวัล / Prize awards
22:15 - 23:00Networking

Notes:

 • ในแต่ละรอบจะมีนักพัฒนา 8 คน ขึ้นมาประชันฝีมือบนเวที แต่ทุกท่านสามารถลองทำโจทย์ไปพร้อมๆ กับผู้ร่วมสนุกด้วยได้เช่นเดียวกัน อยากจะโค้ดตามไปด้วย ดูและสังเกตเทคนิคของเซียนโค้ด หรือจะไปพูดคุยกับเพื่อนๆ คนอื่น ก็ได้หมดเลย!

  Eight developers will take center stage per round to tackle the design challenge in a live coding showdown. But don't worry if you don't get picked! The same challenge will be available for everyone to try at their own pace. Feel free to code along, observe the masters, or simply network with fellow developers.

📝 รูปแบบกิจกรรม / Mechanics

ภาษาไทยEnglish
กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาที่งานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมPlease bring your laptop to the event to participate!
กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศCode in the Wind is divided into 2 main parts: Qualification rounds and Final rounds.
ในแต่ละรอบ ผู้ร่วมสนุก 8 คนจะได้รับโจทย์ ประกอบด้วย รูปภาพอ้างอิง, objectives 5 ข้อ, พร้อมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างหน้าเว็บตามแบบ (เช่น URL ไฟล์รูปภาพต่างๆ หรือข้อความที่ปรากฏในแบบ) สามารถดูโจทย์ก่อนๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ Code in the Wind #1In each round, 8 participants on the stage will be given a challenge consisting of a reference image, 5 objectives, and the necessary information to build a web page accordingly (e.g. image file URLs or text to display). You can find the challenges for the previous event on Code in the Wind #1’s website.
ให้เขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บตามแบบที่กำหนดให้ภายในเวลาจำกัด โดยใช้ code editor ที่ทางเราจะจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งการทำงานจะเหมือนกับ Tailwind PlayParticipants will have limited time to implement the given design using the provided code editor based on Tailwind Play.
เมื่อหมดเวลา จะเข้าสู่ช่วงการคิดคะแนน โดยพิจารณาตามจำนวน objectives ที่ทำสำเร็จ (75%) และคะแนนโหวตจากผู้ชมในงาน (25%)Once the time is up, each submission will be scored based on the number of objectives met (75%) and audience votes (25%).
ในรอบคัดเลือก ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 2 ท่านในแต่ละรอบ จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศIn the qualifiers, the 2 top participants in each qualifier round will advance to the finals.
ในรอบชิงชนะเลิศ เราจะทำการแจกรางวัลตามคะแนนที่ได้จากรอบชิงชนะเลิศทั้งหมดAfter the finals, prizes will be awarded based on total score in the final rounds.
คุณสามารถตกแต่งหน้าเว็บ โดยใช้คลาสต่างๆ ของ Tailwind CSS, หรือจะเขียน CSS ใส่ใน <style> หรือจะใช้ inline style ก็ได้You can style your web page using Tailwind CSS’ classes, regular CSS using <style> elements, or inline styles.
ห้ามใช้ JavaScript บนหน้าเว็บNo client side scripting is allowed.

Metadata

EDIT 21 April 2024 / @rayriffy
HISTORY GitHub