Wiki → Garden Zero

Garden Zero คือพื้นที่ Hackerspace ขนาด 200 ตร.ม. ภายในสำนักงาน Cleverse

Garden Zero ก่อตั้งโดย 3 พันธมิตร Cleverse × Creatorsgarten × muse เพื่อใช้ในประโยชน์ทางสังคม open source, open knowledge, computer technology เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะกำกับดูแลผ่านกฏกติกาด้านล่างนี้ ที่เห็นชอบ ผ่านการพูดคุยจนเรายึดหลักการและปฏิบัติตาม เราสามารถพูดคุย ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอ ร่วมรับผิดชอบ และโปร่งใสเท่าที่จะมากได้ (trust in radical truth and radical transparency)

ยังไม่เปิดใช้งาน

ปัจจุบัน Garden Zero ยังอยู่ในช่วงเตรียมการและยังไม่เปิดให้ใช้งาน

การเข้าใช้งาน

ในตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมพื้นที่ ปัจจุบันยังไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้

 • ในเฟสแรก ยังไม่มีการเชื่อมระบบ door access จึงเปิดให้เข้าได้เฉพาะ core team ก่อน และยังไม่เปิดให้จัดอีเวนต์ในพื้นที่
 • ในเฟสที่สอง มีการเชื่อมระบบ door access แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เพื่อนของทีมงาน/แขก สามารถเข้ามาใช้ได้ถ้ามี core team อยู่ โดยให้คนใน core team ช่วยดูแล

วิธีเข้าสถานที่

 1. เข้าเว็บ creatorsgarten.org แล้วล็อกอิน
 2. เช็คในหน้า Dashboard ว่าสามารถเข้า Garden Zero ได้ (ถ้าเข้าได้ จะมี Access Card ให้กด)
 3. กดที่ Access Card เพื่อสร้าง QR code (มีอายุ 3 นาที)
 4. เอา QR code ไปสแกนเพื่อปลดล็อกประตู

ระเบียบการใช้งาน

 • 24/7 access ในส่วนของ garden zero, โถงทางเดิน, ห้องน้ำ
  • Creatorsgarten จะเป็นผู้พัฒนาระบบการเข้าใช้พื้นที่เป็น opensource และจะทำงานร่วมกับทีม Cleverse ในการเชื่อมกับระบบรักษาความปลอดภัย door access ของบริษัท ให้มีความปลอดภัยต่อสำนักงาน และพื้นที่ของชุมชน
  • อนุญาตให้ทีมงานของ Garden Zero ที่ได้ลงทะเบียนรับทราบแล้วทุกคน สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ 24/7 ภายใต้กรอบกติกานี้
  • อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เพื่อนของทีมงาน/แขก ที่ได้รับทราบ เข้าใจกฏกติการจากทีมงานของ Garden Zero และทีมงานเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมให้เป็นไปตามกติกา ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 ของทุกวัน
 • สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาได้ โดยรักษาความสะอาดด้วยตัวเอง รวบรวมเก็บขยะให้เป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อพนักงานทำความสะอาดของบริษัท Cleverse ในการช่วยทำให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม
 • สามารถเก็บอุปกรณ์ของกลุ่มไว้ที่ Garden Zero
 • การสื่อสารการจองพื้นที่
  • Google Calendar จะผูกกับ Slack channel ของ Cleverse ทำให้ทุกครั้งที่มีตารางใหม่ ทาง Cleverse จะได้ทราบเสมอ (เชื่อมต่อโดย Cleverse)
  • ในช่วงเริ่มต้นแรกๆ อยากให้ over communicate ไว้ก่อนในการจะเข้าไปใช้พื้นที่ให้ทีมงาน Cleverse รับทราบผ่านช่องทางที่กำหนด ไว้เพื่อให้อำนวยความสะดวกกันและกันให้ราบลื่นไปตามวัตถุประสงค์
  • ณ ตอนนี้ทาง Cleverse จะมี event (Cleverse Academy) ประจำ Mon-Fri ตอน 9.00 – 18.00 น. ไปอีก 10 สัปดาห์ เต็มพื้นที่ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกวันหลัง 18.00 น.
 • เนื่องจากสถานที่ไม่ใช่ของเรา อาจจะได้รับการเช่า ทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ทั้งมีค่าใช้จ่าย และให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราจึงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละสถานที่ เช่นถ้าเป็นอาคารสำนักงาน เราจะต้องทำตามเงื่อนไขของอาคารในการเข้าใช้ลิฟท์หรือเข้าออกตึกตามเวลาเป็นต้น
  • ถ้าเป็นออฟฟิตสำนักงาน จะต้องคำนึงถึง
   • ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ช่วยเหลือสำนักงานให้ไม่มีข้อมูลรั่วไหล หรือมีคนอาจจะไม่ประสงค์ดีเข้ามาโดยภาระการ
   • ความปลอดภัยจากภัยอันตราย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อต ขัดข้อง เกิดความร้อน เกิดเพลิงไฟ เกิดสารพิษทางอากาศ ซึ่งอาจะเป็นส่งผลต่อผู้เข้าร่วม และสถานที่
   • ความปลอดภัยจากวัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อที่แตกต่าง พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เปิดเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน ซึ่งควรดำรงไว้ด้วยสิทธิเสรีภาพของทุกคน ทีมงานจะต้องควบคุมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางความคิด ทางร่างกาย
   • รักษาความสงบเรียบร้อย ของทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วม และสำนักงาน ไม่มีเสียงดัง หรือสิ่งรบกวนจนส่งผลต่อกิจกรรมตามปกติ

อุปกรณ์

 • 3D Printers (by muse)
 • CNC/Sound&dust proof room (by muse)
  • CNC Milling Machines
 • Lego?
 • Micro controller / Robotics?
 • Cabinet x 1 (by muse)
 • Working table x 4 (by muse)
 • Chairs x 20 (by muse)
 • Stage 1.2m x 4.8m x 0.20m (by muse)

ทีมงานประจำพื้นที่

 • ทีมงานประจำพื้นที่ สาขา หมายถึงทีมงานที่ได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นทีมงานที่ดูแลพื้นที่นั้นๆอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเรามีสถานที่ และอุปกรณ์ มีมูลค่าสูงจะต้องดูแลจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอน ระเบียบเพื่อป้องกันส่วนนี้
 • ทีมงานประจำพื้นที่จะต้องลงทะเบียน ข้อมูลทั้งหมดมีไว้เผื่อวัตถุประสงค์ในความชัดเจน หรือในกรณีมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจะได้ติดต่อได้
  • รูปภาพ
  • ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • อีเมล
  • บุคคลอ้างอิง/ติดต่อฉุกเฉิน
 • ทีมงานจะช่วยดูแลความเรียบร้อย ตามกฏติกา สิทธิเสรีภาพของทุกคน ความปลอดภัย ความสะอาด และบรรยากาศโดยรวมให้เหมาะสม และส่งเสริมต่อวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่
draft

Access Control Task

 • Creatorsgarten will help develop the integration with Cleverse's Venue Access Control (HikVision)
  • This will move us to Phase 2
  • For now, can use the space after 18:00 as the Cleverse Academy is ongoing
 • Developers: Chun, Thai, Poom, Pub, Noom, Pavit
 • Access Control Stack
  • T3 Stack: TypeScript, tRPC, Next.js static builds (แบบไม่ใช้ server components)
 • Identity Provider: EventPop
  • Linked with GitHub Account
 • The space belongs to Cleverse and is maintained by muse.
 • Creatorsgarten intend to utilize it as the home base.
 • It is multi-tenant (shared with other initiatives partnered with muse).

Physical security

 • Creatorsgarten will develop a system to authorize and log people who enter the space.
 • This system will be shared with other communities that share this space.
 • Cleverse already has a physical access control system by Hikvision, which we will integrate.
  • The system allows QR code to be scanned to enter the premises. We can try generating a one-time use QR code that allows entry.

Equipments

 • 3D Printers (by muse)
 • CNC Machines (by muse)

WARNING

The name's formatting is not finalized yet.

Name choices

 • Garden Space
 • Garden One
 • Garden[0] (“Garden Zero”)
 • gardens[0] (“Garden Index Zero”)

Usage

 • 24/7 access.
 • It is OK to bring in food and beverages.
 • It is OK to store equipments belonging to the collective in the premises.
draft
 • เสียง

  • ใช้ CNC ไปใช้ใน corner
  • กั้นเสียง
 • ขนของในวันเสาร์อาทิตย์ ขออนุญาตขน

  • ต้องขออนุญาตขน
  • ลิฟต์วนมาได้ถึงชั้น 10 - ที่เหลือหิ้วมาถึงชั้น 13
 • แจ้งอาคาร - วันธรรมดาด้วย

 • Space ที่ปาย จะเปิดช่วงหน้าหนาว

 • ฟาร์มคิด - เช็คกับพี่กุล

 • User :: multi-tenant

  • Creatorsgarten
  • Muse
  • iLaw
 • ผนังแปะ post-it ได้

 • การคืนห้อง พี่ฮันท์จะเป็นคนรับผิดชอบ

 • โลโก้

  • แปะโลโก้แต่ละทีม e.g. iLaw, etc.
 • Names

  • Garden Space
 • Muse BKK

Metadata

EDIT 15 August 2023 / @dtinth
HISTORY GitHub