Garden Zero

Garden Zero คือพื้นที่ Hackerspace ขนาด 200 ตร.ม. ภายในสำนักงาน Cleverse

Garden Zero ก่อตั้งโดย 3 พันธมิตร Cleverse × Creatorsgarten × muse เพื่อใช้ในประโยชน์ทางสังคม open source, open knowledge, computer technology เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะกำกับดูแลผ่านกฏกติกาด้านล่างนี้ ที่เห็นชอบ ผ่านการพูดคุยจนเรายึดหลักการและปฏิบัติตาม เราสามารถพูดคุย ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอ ร่วมรับผิดชอบ และโปร่งใสเท่าที่จะมากได้ (trust in radical truth and radical transparency)

ยังไม่เปิดใช้งาน

ปัจจุบัน Garden Zero ยังอยู่ในช่วงเตรียมการและยังไม่เปิดให้ใช้งาน

การเข้าใช้งาน

ในตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมพื้นที่ ปัจจุบันยังไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้

 • ในเฟสแรก ยังไม่มีการเชื่อมระบบ door access จึงเปิดให้เข้าได้เฉพาะ core team ก่อน และยังไม่เปิดให้จัดอีเวนต์ในพื้นที่
 • ในเฟสที่สอง มีการเชื่อมระบบ door access แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เพื่อนของทีมงาน/แขก สามารถเข้ามาใช้ได้ถ้ามี core team อยู่ โดยให้คนใน core team ช่วยดูแล

ระเบียบการใช้งาน

 • 24/7 access ในส่วนของ garden zero, โถงทางเดิน, ห้องน้ำ
  • Creatorsgarten จะเป็นผู้พัฒนาระบบการเข้าใช้พื้นที่เป็น opensource และจะทำงานร่วมกับทีม Cleverse ในการเชื่อมกับระบบรักษาความปลอดภัย door access ของบริษัท ให้มีความปลอดภัยต่อสำนักงาน และพื้นที่ของชุมชน
  • อนุญาตให้ทีมงานของ Garden Zero ที่ได้ลงทะเบียนรับทราบแล้วทุกคน สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ 24/7 ภายใต้กรอบกติกานี้
  • อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เพื่อนของทีมงาน/แขก ที่ได้รับทราบ เข้าใจกฏกติการจากทีมงานของ Garden Zero และทีมงานเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมให้เป็นไปตามกติกา ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 ของทุกวัน
 • สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาได้ โดยรักษาความสะอาดด้วยตัวเอง รวบรวมเก็บขยะให้เป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อพนักงานทำความสะอาดของบริษัท Cleverse ในการช่วยทำให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม
 • สามารถเก็บอุปกรณ์ของกลุ่มไว้ที่ Garden Zero
 • การสื่อสารการจองพื้นที่
  • Google Calendar จะผูกกับ Slack channel ของ Cleverse ทำให้ทุกครั้งที่มีตารางใหม่ ทาง Cleverse จะได้ทราบเสมอ (เชื่อมต่อโดย Cleverse)
  • ในช่วงเริ่มต้นแรกๆ อยากให้ over communicate ไว้ก่อนในการจะเข้าไปใช้พื้นที่ให้ทีมงาน Cleverse รับทราบผ่านช่องทางที่กำหนด ไว้เพื่อให้อำนวยความสะดวกกันและกันให้ราบลื่นไปตามวัตถุประสงค์
  • ณ ตอนนี้ทาง Cleverse จะมี event (Cleverse Academy) ประจำ Mon-Fri ตอน 9.00 – 18.00 น. ไปอีก 10 สัปดาห์ เต็มพื้นที่ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกวันหลัง 18.00 น.
 • เนื่องจากสถานที่ไม่ใช่ของเรา อาจจะได้รับการเช่า ทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ทั้งมีค่าใช้จ่าย และให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราจึงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละสถานที่ เช่นถ้าเป็นอาคารสำนักงาน เราจะต้องทำตามเงื่อนไขของอาคารในการเข้าใช้ลิฟท์หรือเข้าออกตึกตามเวลาเป็นต้น
  • ถ้าเป็นออฟฟิตสำนักงาน จะต้องคำนึงถึง
   • ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ช่วยเหลือสำนักงานให้ไม่มีข้อมูลรั่วไหล หรือมีคนอาจจะไม่ประสงค์ดีเข้ามาโดยภาระการ
   • ความปลอดภัยจากภัยอันตราย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อต ขัดข้อง เกิดความร้อน เกิดเพลิงไฟ เกิดสารพิษทางอากาศ ซึ่งอาจะเป็นส่งผลต่อผู้เข้าร่วม และสถานที่
   • ความปลอดภัยจากวัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อที่แตกต่าง พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เปิดเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน ซึ่งควรดำรงไว้ด้วยสิทธิเสรีภาพของทุกคน ทีมงานจะต้องควบคุมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางความคิด ทางร่างกาย
   • รักษาความสงบเรียบร้อย ของทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วม และสำนักงาน ไม่มีเสียงดัง หรือสิ่งรบกวนจนส่งผลต่อกิจกรรมตามปกติ

อุปกรณ์

 • 3D Printers (by muse)
 • CNC/Sound&dust proof room (by muse)
  • CNC Milling Machines
 • Lego?
 • Micro controller / Robotics?
 • Cabinet x 1 (by muse)
 • Working table x 4 (by muse)
 • Chairs x 20 (by muse)
 • Stage 1.2m x 4.8m x 0.20m (by muse)

ทีมงานประจำพื้นที่

 • ทีมงานประจำพื้นที่ สาขา หมายถึงทีมงานที่ได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นทีมงานที่ดูแลพื้นที่นั้นๆอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเรามีสถานที่ และอุปกรณ์ มีมูลค่าสูงจะต้องดูแลจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอน ระเบียบเพื่อป้องกันส่วนนี้
 • ทีมงานประจำพื้นที่จะต้องลงทะเบียน ข้อมูลทั้งหมดมีไว้เผื่อวัตถุประสงค์ในความชัดเจน หรือในกรณีมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจะได้ติดต่อได้
  • รูปภาพ
  • ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • อีเมล
  • บุคคลอ้างอิง/ติดต่อฉุกเฉิน
 • ทีมงานจะช่วยดูแลความเรียบร้อย ตามกฏติกา สิทธิเสรีภาพของทุกคน ความปลอดภัย ความสะอาด และบรรยากาศโดยรวมให้เหมาะสม และส่งเสริมต่อวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่
draft

Access Control Task

 • Creatorsgarten will help develop the integration with Cleverse's Venue Access Control (HikVision)
  • This will move us to Phase 2
  • For now, can use the space after 18:00 as the Cleverse Academy is ongoing
 • Developers: Chun, Thai, Poom, Pub, Noom, Pavit
 • Access Control Stack
  • T3 Stack: TypeScript, tRPC, Next.js static builds (แบบไม่ใช้ server components)
 • Identity Provider: EventPop
  • Linked with GitHub Account
 • The space belongs to Cleverse and is maintained by muse.
 • Creatorsgarten intend to utilize it as the home base.
 • It is multi-tenant (shared with other initiatives partnered with muse).

Physical security

 • Creatorsgarten will develop a system to authorize and log people who enter the space.
 • This system will be shared with other communities that share this space.
 • Cleverse already has a physical access control system by Hikvision, which we will integrate.
  • The system allows QR code to be scanned to enter the premises. We can try generating a one-time use QR code that allows entry.

Equipments

 • 3D Printers (by muse)
 • CNC Machines (by muse)

WARNING

The name's formatting is not finalized yet.

Name choices

 • Garden Space
 • Garden One
 • Garden[0] (“Garden Zero”)
 • gardens[0] (“Garden Index Zero”)

Usage

 • 24/7 access.
 • It is OK to bring in food and beverages.
 • It is OK to store equipments belonging to the collective in the premises.
draft
 • เสียง

  • ใช้ CNC ไปใช้ใน corner
  • กั้นเสียง
 • ขนของในวันเสาร์อาทิตย์ ขออนุญาตขน

  • ต้องขออนุญาตขน
  • ลิฟต์วนมาได้ถึงชั้น 10 - ที่เหลือหิ้วมาถึงชั้น 13
 • แจ้งอาคาร - วันธรรมดาด้วย

 • Space ที่ปาย จะเปิดช่วงหน้าหนาว

 • ฟาร์มคิด - เช็คกับพี่กุล

 • User :: multi-tenant

  • Creatorsgarten
  • Muse
  • iLaw
 • ผนังแปะ post-it ได้

 • การคืนห้อง พี่ฮันท์จะเป็นคนรับผิดชอบ

 • โลโก้

  • แปะโลโก้แต่ละทีม e.g. iLaw, etc.
 • Names

  • Garden Space
 • Muse BKK

Metadata

EDIT 29 May 2023 / @dtinth
HISTORY GitHub

Share