Wiki Tech Thaiban Space

Requests

 • โต๊ะ
 • โปรแกรมวาดรูป (Ibis, Procreate - iPad)
 • มาสอน/หนังสือ: Entrepreneur
  • Workshop
 • หนังสือแนว ~ แพทย์
  • Anatomy (กสพท)
 • นิติศาสตร์
  • หนังสือกฎหมาย
 • กาแฟส้ม, โกโก้มินต์

Notes

 • มีแต่ค่ายที่กว้างๆ หรือต้องเขียนตอบเยอะมาก

  • ค่ายมหาลัย คำถามจิตวิทยาเยอะ
  • มี bias ถามชื่อโรงเรียน จำกัดพื้นที่
 • ค่าย

  • e.g. นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
 • พื้นที่

  • ไม้ไผ่ที่รั้ว / รั้วกั้น หลอด LED ติดขอบ
  • หลอดไฟ
  • หนองสมอ -​ ถนนมืด
  • ขับรถ โคลนดูด
  • ฝุ่นเยอะ
  • งบประมาณไม่ค่อยถูก allocate ถูกที่
  • งบประมาณไม่ได้เข้าไปหนองสมอ
 • แชร์เรื่อง tools สำหรับการทำโปรเจค

  • Procreate
  • Figma

Metadata

UPDATED 22 June 2023
HISTORY GitHub