Wiki → BKK.JS #20

ขอต้อนรับสู่งาน JavaScript meetup ครั้งที่สองในปีนี้ของ Creatorsgarten.... BKK.JS #20!!! ในครั้งนี้เราได้ร่วมงานกับ showdown.space เพื่อพาคุณสัมผัสกับงาน after-party สำหรับ developers สาย frontend

Welcome to the second JavaScript meetup of 2024 by Creatorsgarten... BKK.JS #20!!! This time we're collaborating with showdown.space to bring you the best after-party competition event for frontend developers.

Tickets available at eventpop.me

🗯️ เปิดรับ Speakers / Call for Speakers

เรากำลังเปิดรับ Speaker มาพูดในงาน BKK.JS #20 อยู่โดยเนื้อหาที่นำเสนอควรมีความเกี่ยวข้องกับ JavaScript ในด้านใดก็ได้ เช่น frontend, backend, automation หรือ IoT และแต่ละคนจะมีเวลานำเสนอ 30 นาที

เราจะปิดรับในวันที่ 30 เมษายน 23:59 โดยสามารถส่งมาได้ทาง Eventpop

We're looking for speakers to give a talk/session at BKK.JS #20. The content of session should be related to JavaScript in any fields (i.e. frontend, backend, automation, and IoT). Session will be 30 minutes long.

We'll accepting applicants via Eventpop until 30th April 23:59 (ICT)

🎟️ ตั๋วเข้างาน / Tickets

เนื่องจากพื้นที่ที่จัดงานนั้นจะต้องผ่านประตูรักษาความปลอดภัยของ CentralwOrld เราจะขอสงวนสิทธิ์อนุญาติให้ผู้ที่มีตั๋วในวันงานเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาภายในงานได้ ดังนั้นกรุณาเตรียมตั๋วของท่านในวันงานด้วย

Due to our venue requires attendee to pass through CentralwOrld security. We will only allow attendee with a valid ticket to enter premises. Please be sure to have a ticket when entering the area.

🚶🏻‍♂️ วิธีการเดินทางเข้างาน / Guide to enter an event

เราจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งใกล้ๆ วันงาน

We will announce additional details closer to the event.

⚡ Lighting Talk

Lighting Talk เปิดช่วงที่เราเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมไปกับงานได้ผ่านการขึ้นมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวข้องกับ JavaScript และอยากเผยแพร่ให้คนอื่นฟัง

เราจะเปิดรับ Lighting Talk ในวันงานโดยสามารถแปะ post-it ได้บนกำแพงที่กำหนดเอาไว้ แล้วผู้ร่วมงานสามารถร่วมโหวตกันได้ว่าอยากจะฟังหัวข้อไหน ถ้าหากได้รับเลือกเราจะให้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีในการเตรียมตัว และนำเสนอภายใน 15 นาที

Lighting Talk is the session where we will letting attendee to talk about their interesting topic that related to JavaScript to others to hear.

We'll accepting Lighting Talk sessions on-site by placing post-it on a designated wall. Then we'll let attendee vote on topic that they wanted to hear. If you've been chosen, you will have at least 15 minutes to prepare your presentation, and maximum of 15 minutes to talk.

📹 Live Streaming

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ เราได้ทำการจัด live streaming ที่สามารถดูได้ผ่านช่องทางเพจ Facebook ของ Creatorsgarten ด้วย

For who unable to attend on-site at the venue, we're also providing a live streaming via Creatorsgarten Facebook page as well.

🎬 บันทึกงาน / Archival

หลังจากวันงานภายใน 1 เดือนทุก Session จะถูกอัพโหลดให้รับชมในภายหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube ของ Creatorsgarten

Within 1 month, all sessions will be uploaded to Creatorsgarten YouTube channel for future archival.

🕐 ตารางเวลา / Timetables

เวลา / Timeรายการ / Session
13:00 - 13:45ลงทะเบียน / Registration
13:45 - 14:00เปิดงาน / Opening
14:00 - 14:30Session 1: Astro JS - เฟรมเวิร์กน้องใหม่ เขียนง่าย โหลดไวมาก!
14:30 - 15:00Session 2: Dance with Three.js! สร้างท่ารำไทยใหม่ๆ ด้วย JavaScript
15:00 - 15:15พักครึ่งเวลา / Break time
15:15 - 15:45Session 3: Web App Optimization at EarnIn
15:45 - 16:15Session 4: Rebuild your mental model of JavaScript
16:15 - 16:30Lighting Talk #1
16:30 - 16:45Lighting Talk #2
16:45 - 17:00ปิดงาน และร่วมถ่ายรูป / Closing & Photos
18:00 - 23:00After party Code in the Wind #2 (Ticket sold separately)

Metadata

EDIT 2 May 2024 / @rayriffy
HISTORY GitHub